Tuesday, December 14, 2021

rhosyn gwyn

Des i ar draws rhosyn gwyn ymysg dail sych ar ochr y ffordd y bore 'ma. Yn gyntaf, roeddwn i'n meddwl iddo gael ei daflu i ffwrdd. Wedi edrych arno fo'n agos, fodd bynnag, fedrwn i ddim ond credu ei fod o'n fyw. Sut ar y ddaear? Dirgelwch y bore.

No comments: