Wednesday, December 29, 2021

o enau ffoaduriaid

"Rwy am ddysgu Cymraeg am mai dyma iaith gynta' Cymru," meddai Xiao Xia, ffoadur o China, sydd wedi cartrefi yng Nghymru bellach. Mae ganddi a'r lleill, a soniwyd yn yr erthygl, agwedd canmoladwy. Gobeithio y bydd rhai trigolion Cymru, heb geisio dysgu Cymraeg, yn clywed hyn a dechrau dysgu.


No comments: