Wednesday, December 15, 2021

teimlo'n well

Dw i'n teimlo'n llawer gwell wedi cyflawni ymprydio ysbeidiol. Fe wnes i ddwywaith yr wythnos 'ma. Dw i'n bwyta'n normal bellach, ond tipyn bach llai o fwyd nag arfer. Modd gwych a hawdd i gadw'r coluddion yn iach ydy hyn. Mae yna nifer o fanteision ychwanegol hefyd. Dw i'n bwriadu dal ati ddwywaith yr wythnos o hyn ymlaen.

No comments: