Sunday, December 26, 2021

newyddion da

Newyddion da ym Methlehem drwy fy hoff wefan "newyddion" -

"Duw gyda ni"

No comments: