Tuesday, December 7, 2021

setiau'r geni

Mae'n amser i dynnu allan setiau'r Geni. Mae gennym ni ddau - un a brynwyd yn Japan, a'r llall a wnaed â llaw gan ddynes o Loegr. Arhosais yn ei thŷ hi er mwyn mynychu Eisteddfod y Bala yn 2009. Collais gysylltiad gyda hi ar ôl derbyn setiau'r Geni. Dw i'n dal i gofio amdani hi yn enwedig ystod tymor y Nadolig.

No comments: