Saturday, December 25, 2021

y nadolig


"Y mae'r Arglwydd ei hun yn rhoi arwydd i chwi: Wele'r wyryf yn feichiog, a phan esgor ar fab, fe'i geilw'n Immanuel."
"Aethant ar frys, a chawsant hyd i Fair a Joseff, a'r baban yn gorwedd yn y preseb."

Nadolig Llawen

No comments: