Saturday, December 18, 2021

peth crwn melyn

Dw i'n cael hoe fach rhag coginio swper, a bwyta allan gyda'r gŵr ar Ddydd Gwener. Does dim llawer o ddewis yn y dref fach hon, ond mae'n braf peidio â meddwl am beth i'w goginio weithiau. Napoli's oedd ein dewis ni neithiwr unwaith eto. Ces i basta gyda chyw iâr a phigoglys mewn saws caws. Doedd gen i ddim syniad beth oedd y peth crwn melyn yng nghanol y pasta nes i mi ei droi. Hanner lemwn oedd!

No comments: