Monday, June 17, 2013

fenis 11 - mynd ar y gondola

Doeddwn i ddim eisiau talu €80 am y profiad Fenisaidd hwn am 40 munud. Mae yna ddigonedd o dwristiaid sydd yn fodlon, felly gobeithio nad oedd fy narbodaeth wedi amddifadu gondoliere ei incwm. Ces i dipyn o flas ar daith sydyn serch hynny. Ddim gondola go iawn oedd hi a dweud y gwir ond traghetto sydd yn gwch cyhoeddus ar gyfer croesi Camlas Fawr. Mae yna saith safle; cychwynais in San Toma i gyrraedd San Angelo. Talais €2 am y daith gyflym (3 munud) ond pleserus. Roeddwn i'n sefyll wrth gwrs; dim ond pobl oedrannus, plant a thwristiaid a eisteddai.


No comments: