Saturday, June 22, 2013

fenis 16 - cinio


Wedi dyddiau ers dechrau'r cwrs Eidaleg, es i a rhai o'r ysgol i dŷ bwyta am ginio arweiniwyd gan bennaeth yr ysgol sydd yn ferch leol hynod o glên. Mae La Zucca mewn ardal ddistaw ac agos i San Giacomo dall'Orio. Ces i benwaig ar ben tatws a dysgl arall o artisiog. Oherwydd nad oedd gwraig un o'r myfyrwyr yn dysgu Eidaleg, roedden ni'n siarad yn Saesneg. Gofynnodd yr Americanes honno i bawb, "dach chi wedi darllen y nofelau gan Donna Leon?" Gallwch chi ddychmygu beth ddwedais! Roeddwn i newydd fynd i weld fflat Brunetti. (Welais mo'i enw dan unrhyw gloch y drws yno fodd bynnag!) Dangosais y lluniau i gyd iddi hi ac roedden ni'n ffrindiau da ar unwaith.

No comments: