Tuesday, June 11, 2013

venis 5 - heddlu

Cynhaliwyd y dosbarthiadau rhwng 9:30 ac 1:00 bob dydd. Treuliais y prynhawniau'n ymweld â nifer mawr o lefydd. Y lle ar ben fy rhestr oedd Heddlu San Marco lle mae gan Commissario Brunetti ei swyddfa. Edrychais yn fanwl ar yr adeilad, y cwch modur, Eglwys San Lorenzo, tŵr goleddol Eglwys Groeg a'r golygfeydd cyfarwydd eraill yn y nofelau. Trueni nad oedd yn bosibl ei gyfarfod!


No comments: