Thursday, June 13, 2013

fenis 7 - methu datgloi'r drws


Roedd fy llety efo merch sengl leol yn wynebu'r orsaf trên a chyfleus iawn. Gan fod yna ychydig o dai bach cyhoeddus ac mae hi'n costio €1.5 bob tro, es i'n ôl at y fflat yn aml er mwyn defnyddio fy un i. Bach ydy Fenis wedi'r cwbl. Roeddwn i'n sylweddoli ddiwrnod cyntaf, fodd bynnag, bod fy agoriad i'r drws blaen ddim yn ffitio'r twll clo'n dda. Dair gwaith methais yn llwyr datgloi'r drws ac roedd rhaid gofyn am help gan bobl leol a oedd yn digwydd bod gerllaw - dynes y post, gweithiwr tai a pherchennog y bwyty drws nesaf. Pan lwyddodd yr olaf ar ôl cryn dipyn o ymdrech, ces i gymeradwyaeth frwd gan gwpl Americanaidd a oedd yn eistedd at fwrdd wrth ymyl y drws! Oherwydd lleoliad y fflat, dw i'n ofni fy mod i wedi darparu golygfa ddifyr i gannoedd o bobl. Ces i agoriad gwell y noson honna.

llun: Ponte degli Scalzi ger y fflat

No comments: