Friday, June 28, 2013

fenis 22 - llwybrau


Un o'r pethau pleserus yn Fenis ydy bod hi'n gymharol fach a nad oes ceir yn y dref. Cewch chi gerdded o ben i gynffon y pysgodyn mewn oriau a heb boeni amdanyn nhw. "Cerddwch heb fap a mwynhewch â mynd ar goll; i be' dach chi'n brysio?" dwedodd blogwr adnabyddus. Rhaid cyfaddef fy mod i'n methu'n llwyr o ran hynny achos bod gen i gymaint i'w weld ar fy rhestr. Ar y llaw arall, llwyddais fynd ar goll hyd yn oed efo map! Rhai pethau negyddol ydy yn ystod y dydd mae'r llwybrau culion yn gorlifo efo twristiaid a'r trigolion sydd yn gorfodi eu hosgoi. Mae yna gynifer o ysmygwyr sydd yn smygu wrth gerdded! A does dim lle i ddianc. Mae sbwriel a baw cŵn yn broblemau mawr hefyd.

No comments: