Saturday, June 15, 2013

fenis 9 - campo san barnaba


Er nad ydy o ar restr "10 peth i weld yn Fenis," Campo San Barnaba ydy un o'r llefydd roeddwn i'n mynd atyn nhw'n aml oherwydd yr arwyddocâd personol ac oherwydd ei fod o'n bwynt traffig (pedestraidd wrth gwrs) cyfleus. Mae yna la Barca, siop lysiau mewn cwch ar y gamlas; prynais fefus anhygoel o felys yno. Yn y campo hwn saethwyd dwy ffilm enwog: Indy Jones and the Last Crusade; Summertime. Does gen i fawr o ddiddordeb yn y cyntaf ond yn y llall.

No comments: