Thursday, June 20, 2013

fenis 14 - gondolieri


Ffigwr eiconig Fenis, mae'r gondolieri yn tynnu sylw lle bynnag maen nhw. Roeddwn i wrth fy modd yn eu gweld nhw'n rhwyfo'n fedrus ar y camlesi cymhleth neu Gamlas Fawr. Gwelir yn aros am gwsmeriaid hefyd; byddai rhai'n eistedd wrth safle'n darllen papur newydd; byddai rhai'n sefyll ar bont yn feddylgar; byddai'r lleill yn galw "gondola!" at dwristiaid sydd yn pasio. Clywais fod yna gondoliere benywaidd gyntaf ond welais mohoni hi.

No comments: