Tuesday, June 25, 2013

fenis 19 - hufen iâ


Er bod siopau hufen iâ ym mhob man ac mae llawer ohonyn nhw'n dangos eu melysion oer lliwgar tu ôl y ffenestri'n ddeniadol, penderfynais ymlaen llaw i fynd i'r siop fach hon. Gelateria Alaska ydy'r enw ac mae hi'n anodd ei ffeindio ymysg y llwybrau culion cymhleth (fel llawer o lefydd eraill yn Fenis!) Darllenais amdani hi a'r perchennog, Carlo Pistacchi (enw addas!) yn y llyfr diddorol a sgrifennwyd gan Americanwr a oedd yn byw yn Fenis am flwyddyn. Mae Carlo'n defnyddio ond cynhwysion naturiol a thymhorol. Roedd fy hufen iâ pistasio a mefus yn hynod o braf heb liw ffug. Pan ddwedais wrtho fo am y llyfr, gofynnodd, "pa un?" Mae Alaska'n cael ei thrafod gan nifer mawr o gylchgronau a theithlyfrau yn y byd gan gynnwys Japan.

No comments: