Tuesday, June 18, 2013

fenis 12 - gondola


Er es i ddim ar fwrdd gondola "go iawn", roedd yn bleserus dod ar ei draws wrth i mi gerdded ar hyd y camlesi neu fynd dros ddi-ri o'r pontydd - cwch unigryw Fenisaidd; du a syml tu allan ond lliwgar a moethus tu mewn. Weithiau bydd hi'n ymddangos o'r gongl yn sydyn; weithiau bydda i'n clywed llais gondoliere wrth iddo rwyfo; weithiau bydd canwr arbennig o dda'n canu dros gwsmeriaid ar fwrdd fflyd o gondole. Ac weithiau bydd yna dagfeydd yn y camlesi poblogaidd, ond welais erioed damwain. Mae sgiliau'r gondolieri heb eu hail.

No comments: