Sunday, June 9, 2013

fenis 3 - co-op

Ar ôl siarad efo dynes y fflat, es i Co-op ger Piazzale Roma i brynu bwyd. Ces i fenthyg troli siopa ganddi hi a theimlo'n fodlon bod gen i droli fel y bobl leol. Roedd Co-op yn llawn dop efo twristiaid yn ogystal â'r bobl leol. Roedd popeth yn edrych yn rhyfeddol. Roeddwn i'n bwriadu bwyta uwd i frecwast, ond dwedodd gweithiwr y siop nad oes ganddyn nhw geirch. (Does gan yr archfarchnad eraill ddim chwaith.) Prynais rawnfwyd sych yn ei le. Cychwynnais yn ôl efo troli llawn. Dyma'r broblem; mae gan bob pont grisiau. Mae yna ddwy bont rhwng Co-op a'r fflat. Does ryfedd bod trigolion Fenis yn ffit!


No comments: