Monday, June 24, 2013

fenis 18 - hela'r trysorau

Yn ogystal â mynd at y llefydd sydd yn gysylltiedig â fy hoff lyfrau a ffilmiau, roeddwn i'n "hela"y trysorau a ddisgrifiwyd gan rai blogwyr - dolenni drysau celfydd, bas-reliefs, golygfeydd penodol a mwy. Tra bod rhai yn amlwg, roedd y lleill yn hynod o anodd darganfod. Methais ffeindio'r wal â pheli magnel, bwledi, ayyb a adawyd gan fyddin Awstria. Roedd bron i mi roi'r gorau i weld y bas-relief allanol mwyaf prydferth yn Fenis pan oeddwn i yn Campo SS Giovanni e Paolo oherwydd mai mewn lle anhysbys mae o. Darganfod wnais yn y diwedd. Mae o'n hardd. Ar ben drws blaen y tŷ wrth Ponte Cavallo mae o, os oes diddordeb gan neb.

No comments: