Saturday, June 8, 2013

fenis 2 - cyrraedd


Aeth popeth yn gyflym ym Marco Polo, a ches i'r bws uniongyrchol i Piazzale Roma. Er fy mod i wedi clywed bod yna dagfeydd ar y ffordd oherwydd gwaith heol, doedd dim problem a chyrhaeddodd y bws mewn 15 munud. Camais allan o'r bws a cherdded tuag at fy llety. Dyma oedd Fenis o dan yr haul disglair: dorf, stondinau, siopau, adeiladau hynafol, eglwysi, camlesi, pontydd, cychod modur swnllyd ac wrth gwrs y gondole. Tynnais ddwsin o luniau cyn cyrraedd y llety.

No comments: