Friday, June 14, 2013

fenis 8 - cappuccino

Un o'r pethau pleserus roeddwn i'n ei wneud bron bob dydd oedd cael paned o gappuccino sydyn wrth sefyll at gownter siop goffi cyn mynd i'r dosbarth. Mae llawer o bobl leol yn llenwi'n llythrennol y siopau bach cyn wynebu'r diwrnod. Mae yna fyrddau tu mewn wrth gwrs ond mae'r rhan fwyaf yn llyncu eu coffi (a bwyta cornetto neu ddau) ar eu traed. Pan ofynnais am goffi am y tro cyntaf, roeddwn i'n anghofio mai espresso ydy coffi yn yr Eidal. (Rhaid archebu caffè americano neu caffè lungo os dach chi eisiau coffi gwan.) Fe wnes ei sipian yn araf rhwng darnau o gornetto. O bryd ymlaen, byddwn i'n rhoi €1.30 yn fy mhoced a cherdded at un o'r siopau bach roeddwn i wedi eu darganfod am baned o gappuccino hyfryd (ar fy nhraed wrth gwrs) ar ddechrau'r diwrnod.

No comments: