Thursday, June 27, 2013

fenis 21 - acqua alta (penllanw)


Mae Acqua Alta'n broblem ddifrifol yn Fenis bob blwyddyn ond dydy o ddim yn digwydd ym misoedd hafaidd - fel arfer. Digwydd wnaeth fodd bynnag ddyddiau ar ôl i mi gyrraedd yno. Roedd o'n para am ddri diwrnod hyd yn oed. Dwedodd ffrind mai am y tro cyntaf ers 20 mlynedd fod o wedi digwydd ddiwedd mis Mai; ers 200 mlynedd yn ôl y llall! Pwy bynnag oedd yn gywir, roeddwn i'n hollol amharod am y ffenomen unigryw honno ac am y tywydd oeraidd a oedd yn para hyd at ddiwedd fy mhythefnos. Tua deg o'r gloch am dair noson clywais y seiren iasol sydd yn rhybuddio'r bobl am ddyfodiad Acqua Alta. Yn ffodus aeth i lawr erbyn y bore wedyn bob tro yn yr ardal roeddwn i'n aros ynddi, felly doedd dim rhaid i mi gerdded drwy'r dŵr budr. Gosodai llawer o drigolion ddrysau metelaidd isel penodol er mwyn amddiffyn eu cartrefi fel gweler yn y llun uchod.

No comments: