Tuesday, April 16, 2013

coed ceirios yn corea

Doeddwn i ddim yn sylweddoli bod yna gymaint o goed ceirios yn Corea hefyd ac mae ganddyn nhw weithgaredd tebyg i Japan, sef hanami - cael picnic o dan ganghennau blodeuog coed ceirios. Mae hi wedi bod yn ofnadwy o oer yn Corea; dwedodd fy merch yno fod hi'n gwisgo ei chot drom ers saith mis. Ac eto mae'r bobl yn awyddus i fynd allan i fwynhau'r blodau. Daeth hithau â'r plant yn ei dosbarth i hanami.

No comments: