Thursday, April 11, 2013

fy hoff coffi

Dw i wedi yfed rhyw ddwsin o goffi amrywiol sydd ar gael yn lleol. Hwn ydy fy ffefryn - Roughneck Coffee a broseswyd yn Tulsa. Mae o'n rhad; mae ganddo ddyluniad ofnadwy ar y pecyn; mae o ar silff isaf fel nad ydy perchennog y siop yn disgwyl llawer gan y cynnyrch. Ac eto, mae o'n dda iawn! Ysgafn, llyfn. Pe bai ganddo becyn mwy deniadol, dw i'n siŵr byddai fo'n boblogaidd.

No comments: