Monday, April 29, 2013

wy aur

Roeddwn i'n bwriadu darllen y nofel newydd hwn gan Donna Leon ond yn gobeithio cael benthyg copi gan y llyfrgell. Wedi gwirio gwefan y llyfrgell yn aml ers i'r nofel gael ei argraffu ddiwedd mis Mawrth, dw i newydd ffeindio dau gopi yn rhwydwaith llyfrgelloedd gogledd-ddwyrain Oklahoma! Dyma ofyn am un yn syth. Dw i ddim yn gwybod pryd doith o; mae'n dibynnu ar le mae'r llyfrgell sydd gan y copi. 

No comments: