Sunday, April 7, 2013

siocled ar gyfer yr wyneb

Wedi gweld You Tube, profais y masg wyneb hwn - cymysgedd o iogwrt, mêl, powdr coco. Nid dim ond roedd fy nghroen yn llyfn ar ôl y driniaeth, roedd y cymysgedd yn flasus iawn! Fe wnes wneud mwy na digon, felly bwytes y gweddill yn awyddus.

No comments: