Wednesday, April 24, 2013

iard heb laswellt

Mae fy merch hynaf a'i gŵr wrthi'n creu iard heb laswellt. Gosodir graean neu frics yn ei le. Mae'n ymddangos bod hynny'n boblogaidd yn ddiweddar; mae'n debyg i iard Japaneaidd. Syniad da! Byddwn i eisiau iard dwt heb angen torri lawnt arni hi. Mae'n hynod o drafferthus torri'r lawnt bob wythnos yn ystod yr haf er dim fi sydd yn gwneud y gwaith ond y mab ifancaf druan. Dw i'n siŵr bydd o'n cytuno â fi!

No comments: