Sunday, April 28, 2013

stori fer

Mae fy nhrydedd ferch yn hoff iawn o sgrifennu storiâu; mae hi eisiau bod yn awdures o ddifrif. (Cafodd air o gyngor gan y diweddar T.Llew!) Wedi cychwyn yn y brifysgol y llynedd, mae hi'n mynd i ddosbarth sgrifennu ac wrthi'n gwneud ei gwaith cartref yn gyson. Mewn rhyw awr rhaid gorffen stori fer (30 dudalen) mae hi'n gweithio arni ddydd a nos ers dyddiau. Gawn ni weld sut bydd y dywysoges yn achub ei theyrnas.

No comments: