Friday, April 19, 2013

gwaith gardio (prin)

Mae tymor gellysg wedi dod. Mae'n rhai ni'n dod yn ôl bob blwyddyn yn ffyddlon ond maen nhw yn cael ei hanner goresgyn gan eiddew ers tro; rhaid cyfaddef nad ydw i'n hoff o ardio. Wedi cael diwrnod oer a gwlyb ddoe eto (efallai am y tro olaf nes yr hydref,) penderfynais i achub y gellysg druan y bore 'ma. Roeddwn i wrthi am ryw awr cyn i'r tywydd dwymo a thra oedd y tir yn llaith. Doedd dim gwybed chwaith yn ffodus. Dw i'n teimlo'n hollol fodlon wrth weld y canlyniad (er bod fy nghefn yn brifo!)

No comments: