Thursday, April 18, 2013

o alasca

Ail-agorwyd tŷ bwyta ddoe yn y dref yn Japan a gafodd ei dinistrio gan y tsunami ddwy flynedd yn ôl. Cafodd y fflôt pysgota a oedd yn arwydd y siop, ei ddarganfod gan bâr yn Alasca a chael ei yrru'n ôl at y perchennog. Doedd ganddi fymryn o obaith i ailagor y siop ar y pryd, ond mae hi'n ddiolchgar iawn o gael gwneud efo cymorth a chefnogaeth gan nifer o bobl tu mewn a tu allan o Japan.

No comments: