Friday, April 5, 2013

coed ceirios yn oklahoma


Dw i newydd sylwi bod yna goed ceirios, rhyw hanner dwsin, yn y dref hon. Dydyn nhw ddim yn dal ond coed ceirios Japaneaidd ydyn nhw ac maen nhw'n llawn blodau. Mae'n rhyfedd nad ydw i erioed wedi eu gweld nhw; maen nhw wrth y stryd dw i'n ei phasio bob dydd ger yr ysgol uwchradd. 

No comments: