Saturday, April 13, 2013

poen yn y sodlau

Mae fy mab ifancaf wedi bod yn cwyno bod ei sodlau'n brifo pan mae o'n chwarae pêl-droed. Na chafodd ddamwain. Roeddwn i ar fin mynd â fo at y meddyg ond penderfynais weld oes yna rywbeth ar y we. Dim ond teipiais "my son who plays soccer has pains in his heels..." a dyma fo! Mae yna gwestiwn tebyg iawn gan fam arall ac ateb gan feddyg chwaraeon. Mae'n ymddangos bod y cyflwr yn gyffredin ymysg plant yn eu harddegau cynnar. Mae'r mab wrthi'n gwneud "stretch" bob dydd bellach. Gobeithio bydd hyn yn helpu.

No comments: