Tuesday, April 2, 2013

wedi'r adroddiad

Mwynheais adrodd hanes fy siwrnai yn Japan. Dw i'n teimlo dipyn yn drist bob tro ar ôl sgrifennu'r post olaf. Edrycha' i ymlaen at gyfle i fynd ar daith eto ac adrodd yr hanes wedyn. Yn y cyfamser dw i'n hapus bod adref unwaith eto. Mae'n wlyb ac oeraidd heddiw. Dw i ar gychwyn am y swyddfa.

No comments: