Thursday, April 25, 2013

hysbysfwrdd

Sgen i ddim syniad beth ydy "billboard" yn Gymraeg, felly mi alwa' i'n hysbysfwrdd am y tro. Mae fy merch hynaf wedi bod yn gwirfoddoli dros Heddlu Dinas Norman yn frwd ers misoedd yn cynllunio a dylunio amrywiaeth o bethau. Un diweddaraf ydy hwn - hysbysfwrdd i recriwtio heddweision. Mae o newydd gael ei godi yn y ddinas (mewn lle braidd yn anhysbys yn anffodus oherwydd diffyg cyllid mae'n amlwg.) Mae o yno fodd bynnag ac mae fy merch wrth ei bodd.

No comments: