Sunday, April 14, 2013

hufen iâ i'r ci

Mae fy merch yn gweithio'n rhan amser mewn siop hufen iâ ers misoedd. Mae hi'n gweini llawer o gwsmeriaid gan gynnwys rhai sydd yn dod yn gyson. Mae un ohonyn nhw, dynes ganol oed, yn prynu hufen iâ iddi ei hun, i'w gŵr ac i'w ci bob tro. Dydy hi ddim yn dod â'r ci i'r siop, felly dw i ddim yn gwybod pa mor hoff o hufen iâ mae o. Rhaid ei fod o, neu na fyddai hi'n dal i brynu'r trît melys oer iddo fo.

No comments: