Saturday, April 20, 2013

i kansas city

Heddiw mae'r teulu i gyd, ar wahân i fi a'r mab ifancaf sydd ar daith fer efo'r ysgol, wedi mynd i seremoni briodas yn Kansas City. Cymrith rhyw chwe awr, felly gadawon nhw am 8:30 i gyrraedd y lle mewn pryd. Daeth y mab hynaf adref neithiwr wedi gyrru dros bedair awr er mwyn bod yn bresennol yn seremoni ffrind ei blentyndod. Gan fydd hi'n dechrau am 4 a chinio priodas wedyn, bydd y teulu'n gadael chwap ar ôl y seremoni er mwyn dod adref cyn hanner nos. Gofynnais i fy merch dynnu lluniau efo fy nghamera; gobeithio dangos un neu ddau yfory.

No comments: