Saturday, April 27, 2013

y gêm olaf

Chwaraewyd gêm olaf y tymor. Collon ni 12 - 0 ond roedd yr hogiau'n ceisio'n galed heb roi'r gorau iddi. Roedden nhw'n gwneud yn dda yn ystyried bod nhw'n llawer ifancach na phawb arall. Roedd y cae'n wlyb a mwdlyd dros ben wedi tywydd mawr; hunllef i'r mamau i gyd!

No comments: