Tuesday, April 23, 2013

cwis teledu

Ces i gip ar y rhaglen ar You Tube wedi darllen y newyddion - University Challenge. Mae'n ymddangos yn rhaglen werthfawr, llawer gwell na rhai bydd y bobl yn ymddwyn yn hurt ynddyn nhw. Mae'r myfyrwyr yn cael cyfleoedd i ddangos yn rhannol canlyniadau eu hastudiaeth mewn modd hwyl - Uwch Gynghrair Lloegr ar Sedd efallai, ond heb berygl i gael eich brathu gan chwaraewr gwallgof! Tipyn o siom ydy dim ond un sydd yn dod o Gymru yn nhîm Bangor.

No comments: