Monday, April 15, 2013

dsek

Roeddwn i wrthi'n gwneud darluniau eraill ar y cyfrifiadur. Disgrifiad syml o DSEK (llawdriniaeth ar y llygaid) oedd y pwnc. Er mwyn darlunio, roedd rhaid darllen am y llawdriniaeth a deall sut mae hi'n cael ei gwneud. Diolch i'r holl waith, dw i'n gwybod yn y bôn rŵan beth ydy DSEKMae'n anhygoel beth sydd yn bosib yn y maes ddyddiau hyn.


No comments: