Wednesday, November 22, 2017

amddiffyn eich hunan

Dw i newydd ddarganfod cyfres fideo gan Oren Mellul, hyfforddwr Krav Maga. Mae o'n dysgu merched (a dynion hefyd) sut i amddiffyn eu hunan rhag ymosodiadau personol. Mae o'n fedrus dros ben, ac ymarferol ydy ei wersi, ond bydd yn amhosib cofio popeth dros bob sefyllfa amrywiol! Rhaid ymarfer bob dydd i'w ddysgu'n dda. Mae'n ofnadwy pa mor gyffredin ydy ymosodiadau gan fenywod Arabaidd gyda chyllell ar yr Israeliaid.

No comments: