Wednesday, November 15, 2017

anrheg gwych

Mae gen i syniad gwych ar gyfer anrheg Nadolig i fy merch ifancaf eleni - tlws crog wedi'i wneud yn arbennig gan grefftwr yn Israel. Bydd ei henw arno fo. Y peth rhyfeddol ydy mai enw Hebraeg ydy ei henw hi; dewisais o oddi ar lyfr enwau Hebraeg i fabanod cyn iddi gael ei geni - Rina sydd yn golygu cân neu lawenydd. (Da iawn fi!) Mae'r archeb newydd gael ei anfon. Edrycha' i ymlaen!

No comments: