Monday, November 6, 2017

heddwch

Treuliodd yr Arlywydd Trump a'i wraig tri diwrnod yn Japan yn cyflawni cynifer o weithgareddau'n llwyddiannus. Tra oedd ei gŵr wrthi'n chwarae golff efo'r Prif Weinidog Abe, roedd Mrs. Trump yn ymweld ag ysgol gynradd efo Mrs. Abe. Cafodd hi groeso cynnes gan y plant. Yn niwedd yr ymweliad, dangosodd hi lythyren a sgrifennodd. Darllenir y ddwy lythren o'r chwith - heddwch.

No comments: