Tuesday, November 7, 2017

dŵr dŵr

Dw i'n gyfarwydd â'r ddawns yn dda. Roeddwn i'n arfer dawnsio ar yr alawon hynny wrth ganu yn yr ysgol fel pawb arall dan ryw 70 oed yn Japan, heb wybod ystyr y geiriau. Dw i newydd ddarganfod mai dawns Iddewig ydy hon a gafodd ei chreu yn y 30au yn Israel (cyn geni fel gwladwriaeth) pan ddarganfuwyd dŵr ar y tir sychedig. Roedd y bobl yn hapus dros ben fel bod nhw'n dawnsio i ddathlu gan ddefnyddio geiriau proffwyd Eseia (12:3.) Sut yn y byd bod pobl Japan wedi mabwysiadu'r ddawns Iddewig? Yn ôl Google, cyflwynwyd hi fel ymarfer corff i'r plant gan Luoedd America ar ôl yr Ail Ryfel Byd!

No comments: