Tuesday, November 21, 2017

mwy o seren dafydd

Ces i fy ysbrydoli i wneud mwy o Seren Dafydd i addurno'r tŷ mewn ffyrdd amrywiol - Roeddwn i'n defnyddio chopsticks i un, a phapur lapio Nadolig i'r llall. Mae gen i ddau set o ddoliau'r geni - un a brynais yn Japan amser maith yn ôl, a'r llall wedi'i wau gan Judy o Loegr wyth mlynedd yn ôl. Bydd y ddwy seren yn disgleirio fel Seren Bethlehem uwchben y ddau set.

No comments: