Friday, November 3, 2017

trethi syml

Mae paratoi ffurflen trethi incwm yn gur pen enfawr i bawb bob gwanwyn. Mae'r system mor gymhleth ac yn cymryd andros o amser fel bod nifer o bobl yn mynd at gyfrifyddion arbennig. Felly newyddion hynod o groesawgar ydy cynllun yr Arlywydd Trump - nid dim ond lleihau trethi, ond symleiddio’r ffurflen i ddarn o bapur. (Gweler y llun.) Pasiwyd gan y Gyngres; rŵan dalai'r Senedd roi eu cymeradwyaeth cyn i'r cynllun gael ei wireddu. 

No comments: