Friday, November 17, 2017

dŵr i win

Newid dŵr i win. Pryd bynnag roeddwn i'n darllen am y wyrth honno, roeddwn i'n meddwl mai cymedrol braidd oedd fel gwyrth gyntaf Iesu, nes darllen erthygl gan One for Israel y bore 'ma. I'r gwrthwyneb, roedd hi'n dangos mai'r crëwr a greodd y byd mewn chwe diwrnod ydy Iesu. Darllenwch yr erthygl yma i ddarganfod yr arwyddocâd.

No comments: