Thursday, November 23, 2017

diolchgarwch

Dw i'n diolch i fy Nuw bob dydd am gynifer o bethau. Ar wahân i'r pethau amlwg fel maddeuant drwy Iesu Grist, y teulu ffyddlon, darpariaeth o bob math, dw i'n ddiolch iddo am ein Harlywydd Trump sydd yn ofni Duw a charu ei wlad a bwrw ymlaen er gwaethaf pawb a phopeth. Dyma neges ganddo.

No comments: