Saturday, November 18, 2017

ers tri mis

Daeth fy mab ifancaf adref am wyliau, am y tro cyntaf ers tri mis. Roedd o'n astudio a gweithio'n hynod o galed yn y brifysgol sydd gan lysenw Prifysgol Gweithio'n Galed. Mae hi'n seiliedig ar yr egwyddor Cristnogaeth, gwladgarwch a gwaith caled. Dw i ac mae o'n ddiolchgar dros ben ei fod o'n cael mynd yno. Mae o'n cael ymlacio am wythnos (er bod ganddo waith cartref) dros Ŵyl Ddiolchgarwch, a bwyta bwyd ei fam.

No comments: