Wednesday, November 8, 2017

8 tachwedd

Blwyddyn yn ôl heddiw, gwireddwyd yr amhosibl. Curodd Donald Trump Hillary Clinton er gwaethaf pawb a phopeth. Dw i'n cofio'n iawn y noson honno. Roeddwn i ynghyd â'r teulu'n gweddïo ac ymbil yn daer ar Dduw am drugaredd ar America. Doedd yr Arlywydd Trump ddim yn bradychu'r bobl - mae o wedi cyflawni cymaint o'i addewidion. Mae America'n gryfach, mwy diogel ac mae'r bobl yn fwy cadarnhaol a gwladgarol er gwaethaf rhai dihirod treisgar.

Tri pheth dw i'n dal i ddisgwyl amdanyn nhw:
1 Symud Llysgenhadaeth America yn Israel i Jerwsalem
2 Adeiladu'r wal
3 Gyrru Hillary a'i chriw i'r carchar

No comments: