Friday, November 24, 2017

dim twrci

Dw i a'r teulu'n mynd i gael cinio Diolchgarwch heddiw; mae fy merch a'i gŵr yn mynd at ei deulu ar ddydd Iau a dod aton ni ar ddydd Gwener bob blwyddyn. Mae fy nau blentyn ifancaf adref hefyd fel bydd yn fywiog. Penderfynais beidio coginio twrci eleni (ac efallai o hyn ymlaen.) Yn ei le, byddwn ni'n prynu cyw iâr wedi'i rostio yn y siop. Dw i'n mynd yn rhy hen i goginio cinio twrci! Dim ond pastai pwmpen a llysiau rhost a fydda i'n eu paratoi. Fe ddeith fy merch â tiramisu. Mae hi a'i gŵr ar fin cyrraedd. 

No comments: