Saturday, November 25, 2017

cinio diolchgarwch ar saboth

Wedi i fy merch a'i gŵr gyrraedd (efo pastai afal a tiramisu,) cawson ni Ginio Diolchgarwch neithiwr. Ar wahân i'r cyw iâr wedi'i rostio gan Reasor's, coginiais datws, moron, brocoli rhost a phastai pwmpen. Coginiodd fy merch reis llugaeron. Dw i newydd dderbyn cwpan Kiddush o Jerwsalem yn anrheg, a dyma yfed gwin coch ynddo fo.

No comments: